r | c | ru | rt

rc čeština

Příklady rc francouzsky v příkladech

Jak přeložit rc do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Thorn. ID je RC105.
Ici RC105.
Thorn, ID RC105. Spojte mě se 14. okrskem.
Le 14ème secteur.
Jednotko RC1.
RC1, on se replie.
Přepněte na kód RC3.
Toutes les unités, fréquence RC3.
Mají firewally stupně pět, rotující splajny, šifrovací paket RC5-128, a všechno běží, jak má.
Qu'insinuez-vous?
Automat na RC Colu.
Oh, un distributeur de RC Cola.
RC 3097 254B.
RC 30. 97. 254B.
Jak by se vám líbilo, kdyby tvůrci RC psali pro jeden z vašich seriálů?
Que dirais-tu si les créateurs de Robot Chicken écrivaient pour une de tes séries?
Já si dám RC Colu.
Je prendrai un RC Cola.
Mám Colu Light, RC Colu, Dr. Peppera. Jenom led.
Du Coca light, de la limonade?
Dostal jsem zprávu od RC, abych tam přijel, takže to z nás asi udělá spolubydlící.
Robert m'a invité à venir par texto. Donc je pense qu'on sera colocataires.
Russell a Zane, Artis a RC a Dana a Katie.
Russell et Zane, Artis et R.C. et Dana et Katie.
RC a Artis.
R.C. et Artis sortent les premiers. Allez!
To je tátova RC Cola!
C'est le RC Cola de mon père!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Existuje samozřejmé řešení, podobné společenství uhlí a oceli ustavenému našimi otci zakladateli: evropské společenství energie, životního prostředí a výzkumu (E3RC).
Une solution évidente s'impose, analogue à la Communauté économique du charbon et de l'acier mise en oeuvre par les pères fondateurs : une communauté européenne de l'environnement, de l'énergie et de la recherche (C3ER).