R | c | ru | rt

rc čeština

Příklady rc německy v příkladech

Jak přeložit rc do němčiny?

Citáty z filmových titulků

ID je RC105.
Meine ID ist RC105.
Thorn, ID RC105.
Thorn, ID RC105.
RC Stark pojede na koni ltsie Bitsie.
R.C. Stark wird Itsie-Bitsie reiten.
Jednotko RC1.
Ufer an RC1!
Mám Colu Light, RC Colu, Dr. Peppera. Jenom led.
Ich habe Coca Cola Light, RC Cola, Dr. Pepper.
Dvojitou porci rybích prstů, a velkou RC Colu a nechtěl by jedna z vás jít se mnou na rande?
Eine doppelte Portion Fisch-Sticks und eine große Cola. Und habt ihr Lust auf ein Date?
Seděl jsem v RC sekci naší jídelny když přišla Tracy Bellingsová.
Ich saß in der RC-Bereich der Cafeteria als Tracy Bellings sich näherte.
RC drží velké korporace na uzdě!
RC hält die großen Jungs auf Trab.
Jdi pryč! Mám i RC Colu.
Ich habe auch RC Cola.
Jen sedí na židli s RC Colou a kouká na televizi.
Er sitzt nur in seinem Sessel mit seiner RC Cola und guckt Fernsehen.
Má tady RC.
Ich habe hier eine RC. Das ist eine RC.
Vlevo od dětí dole na cestě - - máme velký dělostřelecký granát. Možná RC.
Gleich links von den Kindern, auf dem Weg, liegt eine große Artilleriegranate mit Telefondisplay, vielleicht eine RC.
Dvojnásobek paralelního RC obvodu?
Das Doppelte einer R-C-Parallelschaltung?
Doporučujeme...Patnáct vět německyHledáme práci | Arbeit suchenAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle německé věty.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Existuje samozřejmé řešení, podobné společenství uhlí a oceli ustavenému našimi otci zakladateli: evropské společenství energie, životního prostředí a výzkumu (E3RC).
Es gibt eine offensichtliche Lösung, die der von unseren Gründervätern geschaffenen Gemeinschaft für Kohle und Stahl ähnelt: eine europäische Energie-, Umwelt- und Forschungsgemeinschaft (E3RC).