r | C | ru | rt

rc čeština

Příklady rc spanělsky v příkladech

Jak přeložit rc do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

ID je RC105.
Identificación RC105.
Thorn, ID RC105.
Thorn, ID RC105.
RC Stark pojede na koni ltsie Bitsie.
R. C. Stark montará a ltsie Bitsie.
Takže RC Stark.
Allá va R. C. Stark.
Jednotko RC1.
Tierra llamando a RC1.
Přepněte na kód RC3. Přepněte na kód RC3.
Todas las unidades cambien al código RC3.
Přepněte na kód RC3. Přepněte na kód RC3.
Todas las unidades cambien al código RC3.
Mají firewally stupně pět, rotující splajny, šifrovací paket RC5-128, a všechno běží, jak má.
Tiene cinco firewalls, líneas SP alternantes, un paquete cifrado RC5-128, y todo está funcionando como debería.
Automat na RC Colu.
Es una máquina de RC-Cola.
RC 3097 254B.
RC 3097 254B.
Já si dám RC Colu.
Yo quiero una RC Cola.
Dostal jsem zprávu od RC, abych tam přijel, takže to z nás asi udělá spolubydlící.
Bueno, recibí un mensaje de Robert invitándome a ir, así que creo que eso nos convierte en compañeros de habitación.
Russell a Zane, Artis a RC a Dana a Katie.
Russell y Zane, Artis y R.C. y Dana y Katie.
RC a Artis.
R.C. y Artis son los primeros.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Existuje samozřejmé řešení, podobné společenství uhlí a oceli ustavenému našimi otci zakladateli: evropské společenství energie, životního prostředí a výzkumu (E3RC).
Existe una solución obvia, similar a la Comunidad del Carbón y del Acero implementada por nuestros padres fundadores: una comunidad europea de energía, medio ambiente e investigación (E3RC).