ri | rc | IC | Riß

ric čeština

Příklady ric německy v příkladech

Jak přeložit ric do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Dobře, já jsem v Ric v Barceloně.
Ich bin im Ritz in Barcelona.
Ric Ocasek by mě zabil, kdyby.
Ric Ocasek würde mich umbringen, wenn ich.
Co mi z toho na začátku ukázal Ric, to byla jen špička ledovce.
Was Ric mir anfangs gezeigt hatte, war nur die Spitze des Eisbergs.
Ric je díky práci s delfíny známý po celém světě.
Ric ist weltberühmt für seine Arbeit mit Delfinen.
Ric nějak naverboval Nikaragujskou armádu.
Ric überredete die Armee Nicaraguas.
Ric ale upozornil na to, že zajedou loděmi do skryté zátoky, kam není vidět, a kde nevybrané delfíny vyvraždí a prodají na maso.
Aber Ric zeigte mir, wo sie in die geheime Bucht fahren, die niemand einsehen kann. Da werden die nicht ausgewählten Delfine abgeschlachtet und ihr Fleisch verkauft.
Ale zase, Ric je dobrá podpora.
Aber dann wieder, ist Ric ein guter Kerl.
Karen a Ric byli ti nejobyčejnější lidé, které jste kdy viděl.
Karen und Ric waren die normalsten Menschen, die man jemals treffen würde.
Až se za 60 let vzbudí a zjistí, že Ric umřel na otravu alkoholem, bude chtít vědět, co se stalo.
Wenn sie in etwa 60 Jahren aufwacht und heraus- findet, dass Ric an einer Alkoholvergiftung starb, wird sie wissen wollen, was passiert ist.
Poslyš, potřebuju, aby mi Ric řekl, jak vyrobit bombu.
Hör mal. Ric muss mir erklären, wie man eine Bombe herstellt.
Ric byl přímo tady.
Ric war genau hier.
Ric chce vzkřísit Jo pomocí kamene, který je plný učiněného zla.
Ric will Jo mit einem Stein, gefüllt mit dem leibhaftigen Bösen, wieder zum Leben erwecken.
Lhal ti Ric.
Ric hat dich angelogen.
Ty jsi Alaric, ale říkáš si Ric, protože je to divné jméno, a my dva jsme manželé.
Du bist Alaric, wirst aber Ric genannt, weil es ein seltsamer Name ist und wir sind verheiratet.
Doporučujeme...Patnáct vět německyV restauraci | Im RestaurantTyhle německé věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »