ri | rc | ic | rio

ric čeština

Příklady ric spanělsky v příkladech

Jak přeložit ric do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Bim-bam a ric-pic na jůhů ruty šuty.
Vaya lío en que me estás metiendo.
Nechť Ric označuje Ricciho zakřivení, kde jsou gamy určeny Christoffelovými symboly.
Ric equivale a la curvatura de Ricci y las gammas son los símbolos de Christoffel.
Můj přítel Ric se opil a pohřbil mě zaživa.
Mi novio Rico se emborrachó y me enterró viva.
Co mi z toho na začátku ukázal Ric, to byla jen špička ledovce.
La historia que Ric me mostró al principio no fue más que la punta del iceberg.
Ric nějak naverboval Nikaragujskou armádu.
Ric consiguió el apoyo de las fuerzas militares de Nicaragua, no sé cómo.
Ric ale upozornil na to, že zajedou loděmi do skryté zátoky, kam není vidět, a kde nevybrané delfíny vyvraždí a prodají na maso.
Pero Ric señaló que cuando llevan los botes a la caleta oculta nadie podía ver que los delfines a los que no elegían los masacraban y vendían su carne.
Žokej Ric Yanko, můj soupeř.
Ric Yanko, un jockey rival.
Ric nikdy nedostal dobrýho koně, dokud Sonny nezmizel.
Ric nunca tuvo un buen caballo hasta que desapareció Sonny.
Stále věřili, že další den to vyjde. Ric Yanko?
Siempre esperando que mañana sea mejor que hoy.
Já a Ric-Ric jsme chodili sem a tam na jeviště.
Yo y Ric-Ric estábamos de un lado al otro del escenario.
Já a Ric-Ric jsme chodili sem a tam na jeviště.
Yo y Ric-Ric estábamos de un lado al otro del escenario.
To je Ric-Ricova banda.
Esa es la p-pandilla de Ric.
To bylo pro Ric-Ricovu bandu.
Fue por la pandilla de Ric-Ric.
To je Ric-Ric.
Ese es Ric-Ric.