čeština | angličtina | němčina | ruština
dns | líný | ana | and

-ný čeština

Význam -ný význam

Co znamená -ný?

-ný

charakterizuje následující podstatné jméno první částí slovního spojení  pyšný princ  odvážný voják chem. určuje jednomocný chemický prvek ve sloučenině  oxid dusný  kyanid draselný