on | ONV | ono | oni
OSOBNÍ ZÁJMENO ony PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENO jejich

ony čeština

Význam ony význam

Co znamená ony?

ony

označuje osoby nebo věci ženského rodu nebo věci mužského neživotného rodu, které vyplývají ze souvislostí  To byly ony!

ony

odkazuje k osobám nebo věcem rodu ženského nebo věcem rodu mužského neživotného, o kterých je řeč nebo které vyplývají ze (vzdálenějších) souvislostí  Viděl jsem ony ženy.

Synonyma ony synonyma

Která slova mají podobný význam jako ony?

ony čeština » čeština

oni ona

Skloňování ony skloňování

Jak se skloňuje ony?

ony · zájmeno

+

Příklady ony příklady

Jak se používá ony?

Jednoduché věty

Ony se nebojí smrti.
Ony tě hledají.
Ony tebe hledají.
Ony nesnášejí hmyz.
Ony chtěly větší slevu.
Ony se smějí.
Ony tě asi neslyšely.
Ony nestihnou.

Citáty z filmových titulků

Ony by to mohly vědět.
V zápisech, jež přetrvaly do dnešních dob, píší ony nešťastnice s dojemnou jednoduchostí o tom, jak do shromáždění vstoupil ďábel.
Psala jste o nich následně ony články?
Patrně jí k tomu poskytují příznivé podmínky ony normální organické změny, kterým říkáme stárnutí.
Víš, Laury, ony mají také životy.
Ony dobře vědí, jak na to.
Jsou to ony.
Jsou to ony?
Ony ho opravdu nenávidí.
Všechny ho hladí, protože ho má matka Jana ráda a ony se jí chtějí zalíbit, za jejími zády do něj ale kopou.
Ony nic neznamenali.
Nás honí po celém světě. a ony jsou přímo tady v Brooklynu a jsou stejně dobré jako ty.
Ty máš 12, ony 12.
Ony 12, ty 12.
Jednou jsem dělal, co dělají kluci, a neměl jsem kapesníčky, použil jsem mamky oblíbenou vázu, pak do ní dala růže, a ony umřely.
Oh, no, ony.
Jak víte, že to byly ony?
Zajistily si, aby ony vyhrály závod.
Pokud chcete vyhrát, musíme hrát stejně jako ony.
Ony spolu vařily, kupovaly umění, jely na Island, o čemž vím, protože jsem sledovala Coco do dnešních dvou hodin ráno.
Jsme čtyři a ony tři.
Ony opravdu na sobě nemají žádné šaty?
Musím odejítjen proto, že to ony říkají, doktore?
Ne, paní. Jenže ony mě odnesly ve velkém pytli.
Ony jsou tu nějaké strany?
Ony nejsou vidět, Frenchy.
Ne, ony byli šíbři, byli mozkem.
To nejsou ony.
Vejdu do místnosti, a ony to vycítí.
Protože ony jsou jiné než muži.
A jestliže smrt má tvář, ony ji viděly.
Potřebují cit,. lásku,. někoho, kdo k nim patří. a ke komu patří ony.
Myslím, že stále myslíte na ony zkušenosti s Aztéky.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Jejich agenda je palčivější a jejich problémy jsou, upřímně řečeno, mnohem vážnější než naše, takže je mnohem naléhavější, aby právě ony vynašly vhodné teorie pro výzvy, jimž čelí.
Je nerealistické žádat od chudých zemí, kde víc než 1,6 miliard lidí nemá přístup k čisté energii ani k technologiím, aby náklady spojené s tolik potřebnou technologickou změnou nesly právě ony.
Rozvojové země si kladou otázku, proč by měly globálnímu oteplování věnovat pozornost ony, když bohaté země nejsou připraveny výrazně snížit vlastní emise.
Ať už byly v minulosti čímkoliv, do budoucna si USA budou muset vybrat, zda a do jaké míry se i ony stanou sociální demokracií.
Nakonec právě ony doporučují politické přístupy, jimiž se pak politici chtějí, nebo nechtějí zabývat.
Zejména ony poražené, často zosobované mladými muži bez budoucnosti, na niž by se mohli těšit, lze přimět, aby proti údajnému nepříteli vystoupili třeba i sebevražedně.
Připusťme, že sňatek mezi dětmi, ženská obřízka a další podobné kulturní úkazy nejsou pro celou řadu společenství nic trestuhodného; zkusme se ale zeptat obětí těchto praktik, co si o nich myslí ony.
Potěšena svým úspěchem, začala Argentina radit jiným zemím, aby i ony zavedly systém měnové rady.
Firmy, alespoň ty dobré, vědí, že nemohou prosperovat a motivovat své zaměstnance a spotřebitele, pokud i ony nebudou součástí řešení.
Jedním z důsledků takového cynického přístupu k politickým ideologiím jsou ony prudké výkyvy voličských preferencí v zemích východní a střední Evropy.
Ony samy ovšem dlouhé hodiny práce a děsivé pracovní podmínky nezpochybňují.
Místní úřady Chu Ťiovi dobročinnou práci nijak neulehčují, přestože i ony nesou za epidemii částečnou zodpovědnost.
Podobně jako recesivní geny se i ony někdy zničehonic znovu projeví.
Některé regiony - převážně v tropickém pásu - mohou v tomto procesu mnoho ztratit, přestože ony samy mají na vzniku těchto problémů jen nepatrný podíl.
Zdánlivým důvodem evropské schůzky na nejvyšší úrovni jsou ony změny v rozhodovací mašinérii Evropské unie, díky nimž by Unie mohla zvládnout vstup nejméně dvanácti nových členů, převážně v východní a střední Evropy.
A v době, kdy ony dvě největší asijské země okopávají půdu pod Kim Čong-ilem, hledá cestu do Pchjongjangu k jednáním o raketách také Washington a Tokio by rádo se severem Koreje znovu navázalo diplomatické styky.
Stěžejním faktem je to, že dlouhodobé finanční těžkosti Správy sociálního zabezpečení, ač reálné, se ukazují jako mnohem menší a mnohem časově vzdálenější než všechny ony bližší, větší a závažnější fiskální problémy, jimž v současnosti vláda USA čelí.
Poradní výbory snad v minulosti k občasnému dosazování spřízněných duší náchylné byly. Nakonec právě ony doporučují politické přístupy, jimiž se pak politici chtějí, nebo nechtějí zabývat.
Potěšena svým úspěchem, začala Argentina radit jiným zemím, aby i ony zavedly systém měnové rady. Já jsem s nimi polemizoval.
Také ony budou potřebovat pomoc mezinárodního společenství.
Západní demokracie totiž nechtějí dráždit své důležité spojence v boji proti terorismu jednoduše proto, že také ony by mohly porušovat práva svých občanů.