čeština | angličtina | němčina | ruština
bol | cíl | hal | gól

-ol čeština

Význam -ol význam

Co znamená -ol?

-ol

chem. alkohol  Methanol se metabolizuje především v játrech, a to pomocí enzymu alkoholdehydrogenázy na formaldehyd. chem. fenol  Karvakrol charakteristickou štiplavě teplou vůni dobromysli a chuť „jako pizza“. olejovitá látka  Benzol je směs chemických látek, vznikajících při koksování.