Pol | Mol | kol | bol

-ol němčina

Význam -ol význam

Co v němčině znamená -ol?

-ol

Chemie Kennzeichnung eines Alkohols (einer organischen Verbindung mit einer funktionellen Hydroxygruppe) Der Name einfacher Alkohole ist die Zusammensetzung aus dem Namen des ursprünglichen Alkans und dem Suffix -ol. Durch den Genuss von Methanol kann eine Erblindung hervorgerufen werden.
Doporučujeme...Patnáct vět německyPráce a zaměstnání | Arbeit und BerufPatnáct nejdůležitějších vět, které v němčině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »