stvol | osivo | sotva | svoz

-stvo čeština

Význam -stvo význam

Co znamená -stvo?

-stvo

odvozuje ze substantiv vyjadřujících jména osob či (zřídka) jiných entit názvy hromadné, vyjadřující skupinu jakožto celek  čtenářstvo  mužstvo  vodstvo  včelstvo

Možná hledáte...