čeština | angličtina | němčina | ruština
kotva | sova | otava | slota

sotva čeština

Význam sotva význam

Co znamená sotva?

sotva

vymezuje akci, kterou její původce provádí jenom s obtížemi.  Příští týden budu mít mnoho práce, a tak se k vám sotva dostanu.

sotva

připojuje vedlejší větu časovou; děj v hlavní větě nastává ihned po splnění vymezené podmínky  Sotva se na nebi objevily blesky, začalo také silně pršet.

Synonyma sotva synonyma

Která slova mají podobný význam jako sotva?

Příklady sotva příklady

Jak se používá sotva?

Jednoduché věty

Mohu tomu sotva uvěřit.
Sotva jsme si sedli, nám přinesla kávu.
Čekal jsem sotva minutu, když přišel.
Sotva Tom uslyšel výstřely, vyběhl z domu.
Sotva zahlédl policistu, dal se na útěk.
Utíkal pryč, sotva zahlédl policistu.
Tom byl tak stydlivý, že se ani na Marii nedíval, když se sotva slyšitelným hlasem ptal, jestli by náhodou nechtěla o tom uvažovat, jít s ním do kina.
Můžu sotva vstát.
Sotva kdy tu zaprší.
Sotva jsme začali, tak začalo pršet.
Sotva se člověk narodí, začíná umírat.
Byl tak unavený, že sotva stál.
Sotva se mi ozve.
Sotva se s Tomem znám.
Sotva jsem stihnul.
Tom věděl, že sotva dost peněz na to, aby si koupil co potřebuje.
Sotva odešli z budovy, když ta se náhle zřítila.
Byl tak starý, že sotva vyšel schody.
Sotva jsem zadržel smích, když jsem viděl Toma s Mary tancovat.
Sotva vyjdu schody. Jsem tlustý, jako prase.
Sotva znáte.
Tom sotva chodí.

Citáty z filmových titulků

Může sotva mluvit.
Byla tak hustá. že jsem sotva viděla světlo vedle postele.
Sotva po nás pak budou střílet.
Víte, byla jsem tak rozrušená, že jsem sotva věděla, co dělám.
To sotva.
To je lež. Sotva si všiml.
A když s ním jsi, nohy sotva nesou.
Ne. Sotva jsme vyšli.
Jen sotva byste mohli jet do Evropy a nezastavit se u tety Heleny, Julie.
Sotva. Jak by do toho zapadla baronka a madam Kummerová.
Náš podíl stačí sotva na to, abysme nechcípli hlady.
Kromě toho by byla škoda poslat pryč, sotva ses stačila seznámit s naší krajinou.
ho sotva znám.
Ale teď sotva vidím.
Ale návštěvník z Nanjingu by sotva byl ohromen.
Moji si sotva všimli, že jsem odešel.
Ale sotva jsem to zapojil a je jako led.
Sotva jsem tenhle týden viděla.
Sotva si na něco vzpomínám a neměl jsem náladu, ale. ta milá dívka vynaložila takové úsilí, aby zde byla, a věděl jsem, že pro Declana je to asi naposled, tak jsem hrál svou roli.
Sotva kdy, tím jsou unikátnější. - Speciálně jen pro vás.
Před sotva 90 minutami byl Evan na alegorickém vozu.
Nemá ráda nikoho. To je sotva důkaz.
Byl sotva při vědomí.
Sotva si vybavuju, že jsem ty pilulky polykala.
Kastrolek vanilkového krému je sotva výživový zločin.
Sotva tu budou hordy pacientek přecházet z antikoncepčního na předporodní.
Sotva se Laansoo se zachráněným děvčetem dostal do méně nebezpečného místa, začala nelítostná bitva.
Je toho sotva dost pro nás.
Chci říct, sotva jsem spala, nebo jedla.. Tedy na tenhle sendvič. Ten byl vynikající.
poznáte situaci, budete to brát jinak. - Sotva jste přijel, drahý kolego.
Jindy mi sotva odpovíš na pozdrav a dnes si tak hledíš, tak se nemůžeš divit, že jsem z toho vedle.
Sotva jsi začala!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Přesto letos v létě v mexickém Cancúnu odmítla své trhy otevřít exportu ze sotva přežívajících afrických ekonomik.
A ještě jedna věc: i kdyby se nám to vše podařilo zvládnout (což zjevně nelze), vliv na globální teploty by byl do roku 2050 sotva postřehnutelný.
Blízký východ je místem, kde se sotva kdy usadí prach.
Stigmatizace Ruska a Číny jako vyvrhelů je sotva přiměje přidat ruku ke společnému dílu.
Podezření na takové problémy - obzvláště s ohledem na sebevražedné chování vyvolané léky a zvyšování citlivosti vůči depresi - prosakují léta, kontrolní vědecká šetření ale sotva začala.
Budou bezpochyby předložena především jako doporučení pro změny v sotva čitelných upozorněních na etiketách léků a v návodech k jejich použití.
Sotva byl uspokojivě vyřešen spor ohledně ustavení Rady pro lidská práva, se rozhořela nová bitva.
Současná situace je však sotva normální.
První tři generace dohromady totiž představují sotva jednu třetinu celé arabské populace.
Svět se sotva vzpamatoval z finanční krize v letech 1997-1998 a v roce 2000 sklouznul do globálního oslabení růstu, což Argentině v její tíživé ekonomické situaci nemohlo pomoci.
Dnes jsou obě země sotva porovnatelné.
Zahraniční investoři jen sotva sklízejí z investic v USA vysoké výnosy.
Zpráva o stavu demokracie v Latinské Americe zveřejněná v roce 2004 se o po pravdě řečeno sotva zmiňovala.
Sotva tato strategie přinesla ovoce v podobě těsného znovuzvolení - kteréžto vítězství posílilo republikánskou kontrolu v Kongresu -, začala se projevovat temná realita Bushovy fiskální bezstarostnosti.
Co se týče Německa a Němců, člověk svou vlast a své krajany sotva poznává.
Namísto šťastných příprav na tuto událost jsou však pobaltské země Estonsko, Lotyšsko a Litva - které sotva před 15 lety získaly zpět nezávislost ztracenou ve druhé světové válce - neklidné.
Neodpovídající pohled na zemi na svědomí úzká skupina lidí, kteří umí anglicky, cestují do zahraničí a patří do nejvyšší příjmové skupiny - a tu lze sotva považovat za nezaujatý vzorek místního obyvatelstva.
Vsudypřítomné sítě proti komárům, které si pamatuji z dětství, bych v době, kdy jsem koncem 50. let studovat vysokou skolu, v městských domech sotva nasel.
Kdyby snad spekulativní síly překotně vyhnaly cenu ropy ke 100 dolarům za barel, světová ekonomika, sotva se postavivší na nohy, by kontrakční šok nemusela vydržet.

Možná hledáte...