sova | kotva | sorta | slota

sotva čeština

Překlad sotva rusky

Jak se rusky řekne sotva?

Příklady sotva rusky v příkladech

Jak přeložit sotva do ruštiny?

Jednoduché věty

Sotva jsme si sedli, nám přinesla kávu.
Едва мы сели, уже принесла нам кофе.
Můžu sotva vstát.
Я еле встаю.
Sotva znáte.
Вы меня едва знаете.
Tom sotva chodí.
Том уже едва ходит.
Doporučujeme...Kurzy ruštiny online pro samoukyPodívat se onlinejazyky.cz »

Citáty z filmových titulků

Moji si sotva všimli, že jsem odešel.
Мои. вряд ли заметили, что я ушел.
Sotva jsem tenhle týden viděla.
Я почти не видела тебя на этой неделе.
Byl sotva při vědomí.
Он почти терял сознание.
Sotva si vybavuju, že jsem ty pilulky polykala.
Я едва могу вспомнить, как глотала эти таблетки.
Kastrolek vanilkového krému je sotva výživový zločin.
Заварной крем вряд ли можно считать преступлением против диеты.
Chci říct, sotva jsem spala, nebo jedla.. Tedy na tenhle sendvič. Ten byl vynikající.
То есть я почти не спала и не ела, кроме этого сэндвича.
Je toho sotva dost pro nás.
Ты спятил?
Víte, byla jsem tak rozrušená, že jsem sotva věděla, co dělám.
Видите ли, я была так расстроена, я с трудом понимала, что делала.
poznáte situaci, budete to brát jinak. - Sotva jste přijel, drahý kolego.
Не забывайте, мы в Алжире.
Jindy mi sotva odpovíš na pozdrav a dnes si tak hledíš, tak se nemůžeš divit, že jsem z toho vedle.
Просто удивляеттвое внимание, обычно ты меня игнорируешь.
A když s ním jsi, nohy sotva nesou.
Да. А когда он рядом, ноги становятся ватными.
Ne. Sotva jsme vyšli.
Мы только что ушли оттуда.
Náš podíl stačí sotva na to, abysme nechcípli hlady.
Награды никакой.
Sotva jsi začala!
Всё только начинается!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Přesto letos v létě v mexickém Cancúnu odmítla své trhy otevřít exportu ze sotva přežívajících afrických ekonomik.
Но в Канкуне, Мексика, в начале этого года она отказалась открыть их даже для экспорта из беднейших стран Африки.
Blízký východ je místem, kde se sotva kdy usadí prach.
Ближний Восток - это место, где пыль почти никогда оседает.
Stigmatizace Ruska a Číny jako vyvrhelů je sotva přiměje přidat ruku ke společnému dílu.
Ставя на Россию и Китай клеймо парий, невозможно добиться их расположения.
Podezření na takové problémy - obzvláště s ohledem na sebevražedné chování vyvolané léky a zvyšování citlivosti vůči depresi - prosakují léta, kontrolní vědecká šetření ale sotva začala.
Подозрения о наличии таких проблем, особенно суицидального поведения и повышения склонности к депрессии в связи с употреблением антидепрессантов, высказывались на протяжении многих лет, но серьезные научные исследования были предприняты совсем недавно.
Budou bezpochyby předložena především jako doporučení pro změny v sotva čitelných upozorněních na etiketách léků a v návodech k jejich použití.
Несомненно, они будут главным образом представлены в виде рекомендаций по внесению изменений в предупредительные надписи на этикетках и в инструкции по применению препаратов.
Sotva byl uspokojivě vyřešen spor ohledně ustavení Rady pro lidská práva, se rozhořela nová bitva.
Не успел к всеобщему удовлетворению разрешиться спорный вопрос по созданию Совета по правам человека, как разгорелась новая борьба.
Současná situace je však sotva normální.
Однако теперешняя ситуация едва ли укладывается в рамки обычного.
Kdyby snad spekulativní síly překotně vyhnaly cenu ropy ke 100 dolarům za barel, světová ekonomika, sotva se postavivší na nohy, by kontrakční šok nemusela vydržet.
Глобальная экономика, едва вставая с колен, не сможет выдержать шок сокращения, если похожие спекулятивные силы быстро поднимут цену на нефть до 100 долларов США за баррель.
První tři generace dohromady totiž představují sotva jednu třetinu celé arabské populace.
Даже вместе взятые, первые три поколения едва составляют одну треть всего арабского населения.
Svět se sotva vzpamatoval z finanční krize v letech 1997-1998 a v roce 2000 sklouznul do globálního oslabení růstu, což Argentině v její tíživé ekonomické situaci nemohlo pomoci.
Едва успев с большим трудом оправиться от последствий финансового кризиса 1997-1998 года, мир тут же попал в глобальный экономический спад 2000-2001 года, что еще больше ухудшило ситуацию в Аргентине.
Namísto šťastných příprav na tuto událost jsou však pobaltské země Estonsko, Lotyšsko a Litva - které sotva před 15 lety získaly zpět nezávislost ztracenou ve druhé světové válce - neklidné.
Но вместо радостных приготовлений к этому дню страны Прибалтики - Эстония, Латвия и Литва - которые всего 15 лет назад обрели независимость, утраченную ими во время войны, находятся в сложном положении.
Dnes jsou obě země sotva porovnatelné.
Сегодня же две эти страны вряд ли можно сравнивать.
Zahraniční investoři jen sotva sklízejí z investic v USA vysoké výnosy.
Иностранцы не очень много зарабатывают на инвестициях в США.
Zpráva o stavu demokracie v Latinské Americe zveřejněná v roce 2004 se o po pravdě řečeno sotva zmiňovala.
На самом деле, в Докладе о Демократии Латинской Америки ПРООН, опубликованном в 2004 г., почти не упоминалось об этом.
Doporučujeme...ČlánekJak si zapamatovat o 400 % vícPřečíst easylingo.cz »

Možná hledáte...