čeština | angličtina | němčina | ruština
aorta | porta | torna | costa

sorta čeština

Synonyma sorta synonyma

Která slova mají podobný význam jako sorta?

sorta čeština » čeština

druh třída typ skupina odrůda naturálie kvalita forma

Skloňování sorta skloňování

Jak se skloňuje sorta?

sorta · podstatné jméno

+
++

Příklady sorta příklady

Jak se používá sorta?

Citáty z filmových titulků

Velice zvláštní sorta lidí.
Zvláštní sorta, tihle hraničáři.
Nová sorta.
Nejde o to, že bych nechtěla znát, ale nejsme prostě ta sorta lidí, s kterou se můžeš dovolit stýkat.
Jo, taky vaše sorta.
Tohle je naše sorta lidí. - Jo.
Ta nejdražší sorta.
Ano, Freddy, je správná a špatná sorta lidí.
Budou určitě správná sorta. Přátelí se s Cecilem.
Lidi, co prodávají dneska, jsou úplně jiná sorta. Nectí pravidla, rodinu a nemají vůbec žádnou úctu.
To je fakt. V MI6 je špión a je to ruská sorta.
Takže teď jsou samostatná sorta?
Bude tam i lepší sorta flojdů.
Lidi od lodí jsou jiná sorta.
Jo, ale je to stejná sorta klientely.
Stejná sorta.
Ti lovci věna jsou podřadná sorta.
Ti jsou sorta hochů, ti Amíci.
Nejspíš sorta.
Uvidíte, je jich tu nejrůznější sorta.
Je to jedna sorta.
Ty a tvoje sorta, vaše dny jsou sečteny!
Piloti jsou zvláštní sorta umělců, víte?
Neblázněte, nejste moje sorta.
Jsme sorta lidí, která nemůže žít v normální společnosti.
Vy jste moje sorta.
nevím. nějaká sorta filozofů. umělců.
Ty jsi úplně jiná sorta chlapa.
Tihle nejsou ta sorta lidí, která by následovala mou práci. Dávali by pozor, aby náhodou ve tmě někoho nepotkali.
Harry, některé blogy, které sledujeme - protestní blogy, antiglobalizační tirády, tahle sorta.
A soudce Nejvyššího Soudu je přesně ta sorta hostů, co si jeden může přát.
Asi jsme trošku jiná sorta než vaše běžná klientela.
Takhle se cítí herci ze seriálu Jiná sorta.
Ty lidi jsou jiná sorta, doktore.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Na demokratické straně se stejná sorta stranických pisálků a lidí z public relations zaměřila jako laserový paprsek na špatné zprávy o působení George W. Bushe v oblasti zaměstnanosti a ignorovala dobré zprávy o výkonnosti a produktivitě.

Možná hledáte...