čeština | angličtina | němčina | ruština
DI | i | ani | api

-ti čeština

Synonyma -ti synonyma

Která slova mají podobný význam jako -ti?

-ti čeština » čeština

-t -i