čeština | angličtina | němčina | ruština
at | ct | et | CD

-t čeština

Synonyma -t synonyma

Která slova mají podobný význam jako -t?

-t čeština » čeština

-ti -i