t | tt | St | rt

-t čeština

Překlad -t francouzsky

Jak se francouzsky řekne -t?

-t čeština » francouzština

-re -ir -er