t | tt | st | rt

-t čeština

Překlad -t spanělsky

Jak se spanělsky řekne -t?

-t čeština » spanělština

-ir -er -ar