čeština | angličtina | němčina | ruština

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje Gregor?

Gregor · křestní jméno

+

Gregor · příjmení

Muž pan Gregor
1. pád kdo? co? pan Gregor
2. pád koho? čeho? bez pana Gregora
3. pád komu? čemu? k panu Gregorovi
4. pád koho? co? pro pana Gregora
5. pád pane Gregor! Gregore!
6. pád o kom? o čem? o panu Gregorovi
7. pád kým? čím? s panem Gregorem
Žena paní Gregorová
1. pád kdo? co? paní Gregorová
2. pád koho? čeho? bez paní Gregorové
3. pád komu? čemu? k paní Gregorové
4. pád koho? co? pro paní Gregorovou
5. pád paní Gregorová!
6. pád o kom? o čem? o paní Gregorové
7. pád kým? čím? s paní Gregorovou
+

Možná hledáte...