jakob | jákob | JAMU | jakž

Jakub čeština

Význam Jakub význam

Co znamená Jakub?

Jakub

mužské křestní jméno  Svatý Jakub, apoštol z evangelia, má své jméno od starozákonního patriarchy Jákoba, syna Izákova.  Jakub Deml, kontroverzní český katolický spisovatel 1. poloviny 20. století

Skloňování Jakub skloňování

Jak se skloňuje Jakub?

Jakub · křestní jméno

+

Příklady Jakub příklady

Jak se používá Jakub?

Citáty z filmových titulků

Já a mí bratři Jakub a Jan jsme ho následovali po celé zemi.
Jakub. Malý Jakub.
Jakub.
Po tom, co Jakub pracoval pro Labana po několik roků, víš, co se mu stalo?
A tak, aby se oženil s Rachel, Jakub byl donucený pracovat ďalších sedum roků.
Nastoupil Jakub I. A s tudorovskými pracemi se roztrhl pytel.
Viděl to Jakub.
Má paní, je tu Jakub. - Jakub?
Jakub I. Člověk s vaší inteligencí to musí pochopit.
To je Jakub, skvělej muzikant.
Jakub, ahoj.
To byl i Jakub I.
To má určitě z té knížky Jakub obrobijec. Má velkou představivost.
Jakub: Že nejsi hoden, abys jí zavázal střevíček.
Jakub: Hlavní slovo měl jenom královský kancléř.
A Jakub, syn Alfeův.
Škoda, že se nejmenuju Jakub.
Lenka (směje se): Jakub je můj osel.
Což se jeho matka nejmenuje Maria a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda?
Malý Jakub.
Jakub Kůrka.
Jakub Kůrka, syn obuvníka, bytem v Berouně, tamtéž příslušného a zde přítomného.
Jakub Compostelský cílem velké poutě.
Jakub - a to je naše Helenka.
To teda nevypadá. Svatý Jakub, Joshi.
A svatý Jakub přišel. A přinesl prapor s krví a lesklý meč, pak smetl útočníky po tisících.
Ten praporec, prapor krve, je držen naší rodinou už přes 1000 let, aby mohl svatý Jakub splnit svůj slib.
Jakmile je vlajka vyvěšena, svatý Jakub jistě přijde s ohněm a mečem.
Totéž. - Jakub I.
Jakub Heym.
Jakub Heym mi to řekl.
Jakub Heym, ten prodavač placek?
Neřekl ti Jakub, jak to vypadá na frontě?
Ten Jakub Heym?

Možná hledáte...