Max Adler

Příklady Max Adler příklady

Jak se používá Max Adler?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Další významný pokrok učinil o několik měsíců později Max Perutz, když objevil způsob určení stavby makromolekul, jako je myoglobin a hemoglobin.
Přestože difrakci paprsků X na krystalech objevili Max von Laue, Walter Friedrich a Paul Knipping, byl to Lawrence Bragg, kdo pochopil, jak by jí šlo vědecky využít.
Max Perutz, absolvent chemie z Vídně, přijel do Cambridge v roce 1935, aby pracoval s Bernalem jako postgraduální student.
Namísto zoufalého rozhazování rukama bychom se měli řídit rozlišením, které učinil slavný německý sociolog Max Weber - protože nyní nastal čas, kdy musí etika zodpovědnosti převážit nad etikou přesvědčení.
Někteří myslitelé, mezi nimi zejména Max Weber, zastávali myšlenku, že kapitalismus se musí udržovat prostřednictvím hodnotového systému, který nemohl být na počátku vytvořen zevnitř.