a |  | AV | au

a- čeština

Význam a- význam

Co znamená a-?

a-

označuje opak, zápor, chybění (ve složeninách s cizími slovy začínajícími souhláskou)  atypický = netypický, amorfní = beztvarý, amorální = nemorální

Synonyma a- synonyma

Která slova mají podobný význam jako a-?

a- čeština » čeština

předpona záporu neexistence něčeho ne-