čeština | angličtina | němčina | ruština
Sam | aa | am | arm

aam čeština

Význam aam význam

Co znamená aam?

aam

nizozemská dutá míra (jednotka objemu)