čeština | angličtina | němčina | ruština

abionymum čeština

Význam abionymum význam

Co znamená abionymum?

abionymum

vlastní jméno neživého předmětu nebo jevu  Zeměpisná abionyma se nazývají toponyma.

Možná hledáte...