abiotický stres čeština

Synonyma abiotický stres synonyma

Která slova mají podobný význam jako abiotický stres?

abiotický stres čeština » čeština

úzkost faktory fyziologického stresu biotický stres

Příklady abiotický stres příklady

Jak se používá abiotický stres?

Jednoduché věty

Nezvládá stres.
Tom má stres.

Citáty z filmových titulků

Ten stres okolo nové opery jí rozrušil a znepokojil.
Prodělal dlouhodobý stres.
Je to stres, když nemůžeš nic dělat a jen čekáš. co se stane.
Je důležité překonat svůj stres nebo nespokojenost.
Řádné cvičení, dodržovat dietu, žádný stres nebo vzrušení, či podobné věci.
Na rozdíl od jiných sportů postrádá napětí a stres.
Když je mladý důstojník poprvé vystaven neznámému nebezpečí, zažívá obrovský stres.
Stres už jsme zažili.
Stres najdete všude, a u všech, nutí nás k tomu, čemu říkáte divošství.
Neměla jsem prášek na stres nebo koupel sedm hodin.
Reakci na stres a tlak.
Preferuji stres z abecedy baseballu. Teď, máme čtyři striky a tři bally nebo.
Carl Lipbaum umřel minulej tejden na letním táboře na stres.
To je všechno ten stres a všechno to zápasení.
Je to dobrý způsob, jak zahnat stres a přidat hodnotu ke službám.
Nemám rád ten stres při publicitě.
Ta sedativa, co jí dal doktor Wagner, byla v poněkud větší lahvičce. Stres z příprav té nové opery ji musel rozrušit a zmást.
Způsobují jí velký stres a dokonce bolest.
Stres.
Stres?
Julian Huxley říká, že stres je průvodním znakem života ve městech nad jeden milion obyvatel.
Může to uvolnit tvůj stres.
Jaký stres?
Stres už jsme zažili. Ale nikdy jsme si nešli po krku.
Mám hlad. Neměla jsem prášek na stres nebo koupel sedm hodin.
Shon, stres, cestování.
Říká se, že to dělá stres.
Myslí si, že je to. stres z toho všeho, víš.
Neustálý stres byl příliš silný; ničil jejich těla i mysl.
Stres, přepracování, to je vše.
Ale i na geniálním Oppiem je vidět stres.
Tolik jsem myslel na svůj stres, že jsem naprosto zapomněl, jaké to muselo být pro tebe.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Trvalý pracovní stres je také důležitým činitelem depresivních poruch - celosvětově čtvrté nejrozšířenější příčiny onemocnění.
Krátkodobý stres sestává z modelu vrozených procesů, jež připravují lidský organismus na fyzickou aktivitu v reakci na požadavky a vlivy, které zatěžují schopnost adaptace.
Je-li stres trvalý, často pracuje proti schopnosti přizpůsobit se a následně vyvolává nemoci.
Je proto potřeba je vyhodnocovat s ohledem na vliv a reakce na stres, výskyt a rozšíření špatného zdravotního stavu a kvantitu a kvalitu zboží či služeb.
Díky tomu, že tato technologie snižuje stres spojený s řízením v hustém provozu a v neznámých lokalitách, je příslibem větší ochrany řidičů i chodců.
Není jasné ani to, zda je oxidační stres u chronických nemocí a u procesu stárnutí primární příčinou, anebo druhotným jevem.
U většiny lidských onemocnění je oxidační stres pouhým symptomem.
V důsledku toho byly výrazně méně přesné prognózy pro Velkou Británii, kde se stres ve finančním sektoru do velké míry podobal situaci v USA.
Právě naopak, Kahneman a jeho kolegové zjistili, že lidé s vyššími příjmy stráví víc času činnostmi, které si spojujeme s negativními pocity, jako je napětí nebo stres.
Údaje získané při experimentech se zvířaty ukazují, že škodlivé fyziologické změny pramení z neschopnosti mozku a těla reagovat na opakovaný stres adaptivními modifikacemi ve struktuře a funkci.
Například neurogenezi v gyru dentatus, kterou akutní a chronický stres potlačuje, lze zvýšit pomocí mnoha antidepresiv.
Bylo vyloučeno, aby tyto vršící se finanční tlaky nevyvolaly u středostavovských Američanů a jejich rodin větší stres.
Přibývá důkazů, že přední příčinou úmrtí je stres z transformace, který má ještě silnější dopady než velcí zabijáci v postkomunistickém Rusku, jako je alkohol, vraždy a AIDS.
Jeden válečný veterán prohlásil, že den co den pláče nad odporem a hněvem pasažérů, jemuž teď čelí, a že jde o horší stres než být aktivně vojensky nasazen.
Celý Blízký východ sužují nejen války, ale také prohlubující se rozvojové nezdary: sílící sladkovodní stres, desertifikace, vysoká nezaměstnanost mladých lidí, chatrné vzdělávací soustavy a další vážné překážky.
Jiný tvrdil, že letní stres na trhu se nejspíš ukáže jako pouhé zaškobrtnutí.

Možná hledáte...