absolutní viskozita čeština

Synonyma absolutní viskozita synonyma

Která slova mají podobný význam jako absolutní viskozita?

absolutní viskozita čeština » čeština

dynamická viskozita

Gramatika absolutní viskozita gramatika

Jak se gramaticky správně používá absolutní viskozita?

absolutní + viskozita · přídavné jméno + podstatné jméno

++

Příklady absolutní viskozita příklady

Jak se používá absolutní viskozita?

Jednoduché věty

Upřednostňuji absolutní samotu před neustálou přítomností špionů.
Ano. Máte absolutní pravdu.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Zdá se, že evropské vlády skutečně daly uzavřením oblohy absolutní prioritu bezpečnosti nade vším ostatním.
Pro úspěch demokracie jsou tyto věci absolutní nezbytností, ale vyžadují dlouhodobější rozvoj institucionálních kapacit.
V reakci na regionální a mezinárodní tlak vybudoval vládnoucí rod Saúdů Potěmkinovu vesnici reforem, přičemž si však ponechal absolutní kontrolu nad veškerým politickým vývojem.
A tak přestože se absolutní rozdíl ve výši příjmu průměrného Američana a průměrného Afričana zvyšuje, proč si s tím lámat hlavu?
A za druhé je nedostatek vody jen zřídkakdy absolutní a ještě méně často vysvětluje chudobu.
Suverenita však není absolutní; zahrnuje nejen práva, ale i povinnosti.
Historie však ukáže, že Sachs měl absolutní pravdu.
Ať už šlo o absolutní loajalitu nebo vražednou rivalitu, tradiční politika byla jen zřídkakdy odtržená od osobních vášní.
Otevřeně hovoří o zájmu Ameriky udržet si vedle absolutní i svou relativní hospodářskou moc.
Tito malí úředníčci však mívají téměř absolutní moc, takže kontrolují také kanály určené k nápravě křivd.
Jak by ovšem namítl Friedman, obě metody by se měly pokládat za absolutní protiklady.
Všechny tyto úvahy nás vedou k jednomu: je potřeba koncepce státní suverenity, která nebude absolutní.
Odpůrci výzkumu embryonálních kmenových buněk patří k těm, kteří věří v absolutní svatost lidského embrya.
Jinými slovy platí, že nad určitou hranicí dostatku neurčuje štěstí lidí pouze jejich absolutní příjem, ale v mnohem větší míře i jejich relativní příjem ve vztahu k určité referenční skupině.
Když se členské státy přihlásí k zákonům schváleným v Bruselu, přijímají tím absolutní závazek být jimi vázány.
Nepoddajná složitost situace bývá spíše zjednodušována na lítý boj mezi absolutní mocí a absolutní bezmocí, mezi archetypálním utiskovatelem a archetypálním utiskovaným.

Možná hledáte...