acidobazická bilance čeština

Synonyma acidobazická bilance synonyma

Která slova mají podobný význam jako acidobazická bilance?

acidobazická bilance čeština » čeština

alkalické zásoby acidobazický stav

Příklady acidobazická bilance příklady

Jak se používá acidobazická bilance?

Citáty z filmových titulků

Mé účetní bilance!
A jednou ranou se vyřeší obrana, platební bilance, nezaměstnanost i vzdělávací problémy. Všechno na ráz.
Aktivní bilance.
Jeho profesionální bilance čítá 57 vítězství vítězství včetně 54 knokautů, 23 porážek a jednu remízu.
V posledních pár letech byla platební bilance mezi USA a Kubou příznivá vůči USA ve výši 1 miliardy dolarů.
Ne vážně, moje středoškolská bilance je 2000 knih, nula přítelkyň.
Odbory a management spolu téměř nekomunikují, produktivita se propadá až do sklepa, a naše platební bilance, temná strana katastrofy.
Volám ohledně vynikající bilance co máte u.
Pokud nemůžete soutěžit vaše obchodní bilance vzhledem ke zbytku světa se dostane do deficitu.
A tady je bilance mého běžného účtu, která neobsahuje těch 7 200 od Vince.
Nějak se mi ta bilance nelíbí.
No, pane Pattersone, vaše bilance je 12,243.67 dolarů.
To je bilance jedné za našich dceřiných firem.
Totiž, formulář je vyplněný správně, ale vaše účetní bilance je nebezpečně nízká.
Nu, byla to poslední středeční bilance, pane?
Nedošlo k tomu i ostatní dny, kdy bilance nebyla prováděna?
A jednou ranou se vyřeší obrana, platební bilance, nezaměstnanost i vzdělávací problémy.
Název básně: Konečná bilance.
A to je konečná bilance!
Jaká je má bilance?
Už smíme dovnitř a teď bilance.
To zní jako dobrá bilance.
Vaše bilance je.
Falšoval účetní bilance.
Nachystala jsem vám bilance za posledních šest let společně s bankovními potvrzeními.
To je bilance na silnicích za uplynulý víkend.
Takže to není moc dobrá bilance, detektive.
Situace vypadala zoufale, ale věděl jsem, že kapitál Timothyho Cavendishe v tomto městě zdaleka nemůže diktovat účetní bilance!
Pro nastartování nového roku není nic lepšího než roční bilance, pane Maddene.
Jak vidíš, je tu energetická bilance.
O naší hodnotě rozhodují účetní a bilance.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Za současné situace, kdy zadlužení domácností po horečnaté vládní intervenci zůstává nejisté, fiskální pozice dramaticky upadá a bilance běžného účtu se opět zhoršuje.
Vytrvalé reinvestice čínského přebytku obchodní bilance do amerických vládních cenných papírů jsou tedy pro růst a finanční stabilitu USA nesmírně důležité.
Vysílení američtí spotřebitelé si potřebují vyspravit narušené bilance a američtí pracující musí spojit nové dovednosti s novými pracovními místy.
Jistě, jeho bilance v oblasti lidských práv byla vždy lepší než bilance komunistické junty.
Vždyť slabší měna a lepší obchodní bilance v některých zemích nutně znamenají silnější měnu a slabší obchodní bilanci v jiných zemích.
Také zde není americká bilance ani zdaleka působivá.
Příznaky povážlivé kondice americké ekonomiky nacházíme všude - od olbřímího fiskálního deficitu a deficitu běžného účtu platební bilance přes padající ceny domů až po churavějící dolar.
Americký deficit na běžném účtu platební bilance i asijský přebytek se scvrknou a americké domácnosti budou muset znovu začít spořit.
Už beztak slabé bilance bank a vlád pocítí recesi, což zvýší tlak na rychlejší zkracování dluhů.
Stejně jako by Čína měla umožnit růst žen-min-pi, také Německo - jehož přebytek obchodní bilance přesahuje ten čínský coby podíl HDP i absolutně - potřebuje vyšší reálný směnný kurz.
Hodnotí-li se bilance běžného účtu společně s fiskální pozicí země, lze vyvodit závěry o riskantních dluhových trendech uvnitř soukromého sektoru.
Bilance bank i rozpočty silně zadlužených zemí by dostaly okamžitou vzpruhu.
Nadnesena byla řada plánů na využití nižších výpůjčních nákladů Německa na pomoc partnerským zemím, vedle prostého rozšíření bilance ECB.
Ještě důležitější než Melesovy domácí úspěchy však možná byla jeho bilance na diplomatickém poli.
Devalvace by dále na Čínu uvalila nesmírně těžké břemeno. Nepochybně by například porostly výdaje na splácení státního dluhu; mohlo by také dojít k celkovému zhoršení platební bilance.
Podle čínských odborníků nejsou dnes tržní tlaky natolik silné, aby si nějaká opatření vynutily; Čína totiž dosud čerpá z poměrně vysokého přebytku platební bilance, a to jak na běžném, tak na kapitálovém účtu.
Výroba ve zpracovatelském průmyslu se zřítila, obchodní bilance se strmě zhoršila a firemní bankroty jsou čím dál častější.
Prakticky na všech hlavních ukazatelích - včetně vystřelování cen akcií a nemovitostí, schodků obchodní bilance, vzedmutí zadluženosti státu i domácností a trajektorií růstu obvyklých před krizí - blikají Spojeným státům červená světla.

Možná hledáte...