acidobazický indikátor čeština

Synonyma acidobazický indikátor synonyma

Která slova mají podobný význam jako acidobazický indikátor?

acidobazický indikátor čeština » čeština

lakmus barvivo z lišejníků

Příklady acidobazický indikátor příklady

Jak se používá acidobazický indikátor?

Citáty z filmových titulků

Infračervený indikátor ukazujte velké množství střel země-vzduch odpálených směrem k nám.
Ponorka má jaderný pohon. Můžeme ji sledovat jako radioaktivní indikátor.
Indikátor K-3 zaznamenává hladinu bolesti.
Proto máme vejcový indikátor.
Vejcový indikátor rozezná dobré vejce. od špatného vejce.
Je to chytrý indikátor.
Kdo zapnul strachový indikátor?! No tak!
Indikátor ukazuje, že tento obraz brutála eroticky nepodněcuje.
Tvůj úkol, Boxey, je sledovat tenhle indikátor.
Světelný indikátor se přepnul tak že kyslíkové masky vypadly.
To je indikátor.
Komandére, indikátor hlásí, že raketoplán je zpátky v hangáru.
Až se rozsvítí indikátor, znamená to, že jsme vás zaměřili.
Plisskenův indikátor právě zmizel.
Jen si stoupněte před tenhle indikátor.
Můžeme ji sledovat jako radioaktivní indikátor.
Kdo zapnul strachový indikátor?!
Pokouším se vyrobit indikátor B.
Že tvůj otec produkoval indikátor ještě po tom všem.
On ve skutečnosti produkoval indikátor B.
Bohužel má indikátor jednostupňovou odchylku.
Alpha Mach indikátor.
Ale až mi někdo vysvětlí proč indikátor na palubní desce říká, že teplota je nad normálem.
Venkovní indikátor atmosféry je mimo provoz.
A když se opilý člověk sedne do auta, a auto začne jezdit ze strany na stranu, dát tam malé kyvadlo jako indikátor, které aktivuje systém a auto odstaví na kraji cesty.
To je obvykle indikátor toho, že bys, víš. měla zkontrolovat motor.
A když opilý člověk sedne do auta, a auto začne jezdit ze strany na stranu, dát tam malé kyvadlo jako indikátor, který aktivuje systém a auto odstaví na kraj silnice.
Indikátor nedostatku oleje.
A tak jsem smutný, protože. to všechno vidím jako záblesk v mé mysli jako indikátor toho, jak jednoduché je lidmi manipulovat.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Na čem ale záleží je fakt, že větší rostoucí trhy dávají zásadní kapitál do institucí, kterým bude dominovat Čína - indikátor toho, jak frustrovaní jsou ze Světové banky a IMF.
Indikátor obchodního klimatu Ifo, jenž rostl už od druhé půle roku 2005, dosáhl nejvyšší úrovně od boomu sjednocení Německa.
Je sestavován už půlstoletí a podle průzkumu provedeného agenturou Reuters se jedná o nejvýznačnější evropský obchodní indikátor, překonávající dokonce oficiální indikátory EU.
Když indikátor Ifo na počátku roku 2006 předpovídal ekonomický vzestup, zatímco Německý spolkový statistický úřad zveřejnil skrovná čísla čtvrtletního růstu HDP, někteří komentátoři se mu posmívali.
Když však statistický úřad své údaje korigoval směrem nahoru, začalo být jasné, že indikátor Ifo se nemýlil.
Ačkoliv je důležité mít na paměti, že tento údaj je jen odhad, představuje přece jen předběžný, leč věrohodný indikátor klimatického financování, založený na informacích předložených vyspělými zeměmi.
Indikátor obchodního klimatu Ifo se tvoří každý měsíc dotazováním 7000 firem, převážně z německého zpracovatelského průmyslu, ohledně jejich současné obchodní situace a očekávání pro příštích šest měsíců.

Možná hledáte...