čeština | angličtina | němčina | ruština

adresa

Český výkladový slovník

Co znamená adresa?

adresa

označení jména a bydliště na zásilce  Adresu příjemce napište na obálku vpravo dolů, odesílatele vlevo nahoru. obecné označení bydliště  Bydlí na dobré adrese. obecné označení příjemce místo pro uložení instrukce nebo informace v počítači nebo počítačové síti  Při čtení z adresy 00405a78 ohlásil systém chybu. písemný, zpravidla slavnostní (blahopřejný, pozdravný, děkovný) a umělecky provedený projev

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje adresa?

adresa · podstatné jméno

+
++

Možná hledáte...