adresovat čeština

Význam adresovat význam

Co znamená adresovat?

adresovat

určit adresáta, příjemce opatřit adresou

Příklady adresovat příklady

Jak se používá adresovat?

Citáty z filmových titulků

A komu mám ten dopis adresovat?
Veškeré své otázky můžete adresovat mně.
Nevšichniznás majípříležitost adresovat tu lítost, lzenějakýmzpůsobem napravit něco.
Poslouchejte. Předtím něž budu odpovídat, Chtěl bych něco dopředu adresovat.
Ani se mu nechtělo to adresovat.
Můžete ho adresovat sem, na adresu mě pozlacené klece.
Jak mám adresovat já tebe?
Ne, Ne, Jak-mám-adresovat-já-tebe?
A to. - Clive, jsem rád, že jsi to řekl. To mě přivádí k mé další otázce, kterou budu adresovat Richovi.
Doufám, že na této schůzce můžeme diskutovat a adresovat.
Ale musíte mi říct, komu to mám přesně adresovat?
Navzdory těmto obavám, regulátoři nejenže byli neochotní adresovat tento problém, ale dokonce ho neakceptovali jako existující.
Mohla by jste to adresovat Glorii, prosím?
Chtěl bych něco dopředu adresovat.
Své otázky můžete adresovat mně.
To mě přivádí k mé další otázce, kterou budu adresovat Richovi.
Předtím něž budu odpovídat, Chtěl bych něco dopředu adresovat.
Jestli mi chceš poslat dopis, musíš ho adresovat do její vaginy.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Těmto zemím by se měly adresovat pobídky, aby své lesy udržovaly.
Je dobré, že rozhodnutí Ústavního soudu nelze předpovědět, a ještě lepší je, že u soudu nelze lobbovat nebo mu adresovat petice.
A Turecko a Katar budou muset adresovat stejné sdělení Muslimskému bratrstvu.
Bylo by lákavé ukončit na tomto místě veškerou diskusi a adresovat občanům vroucí apel, aby pomohli uprchlíkům.

Možná hledáte...