adresovat čeština

Překlad adresovat rusky

Jak se rusky řekne adresovat?

adresovat čeština » ruština

адресовать
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady adresovat rusky v příkladech

Jak přeložit adresovat do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Jak mám adresovat já tebe?
Как мне тебя называть?
Ne, Ne, Jak-mám-adresovat-já-tebe?
Нет, Нет, Как-мне-тебя-называть?
To mě přivádí k mé další otázce, kterou budu adresovat Richovi.
Потому что следующий вопрос Ричу такой.
Veškeré své otázky můžete adresovat mně.
Все вопросы можете задавать мне.
Nevšichniznás majípříležitost adresovat tu lítost, lzenějakýmzpůsobem napravit něco.
Не всем предоставляется возможность выразить это сожаление, может быть, каким-то образом что-то исправить.
Předtím něž budu odpovídat, Chtěl bych něco dopředu adresovat.
Прежде, чем отвечать на вопросы, я хочу вам кое-что сообщить.
Své otázky můžete adresovat mně.
С этого момента все вопросы только ко мне.
Ani se mu nechtělo to adresovat.
Да он даже не хотел над этим задумываться.
Jestli mi chceš poslat dopis, musíš ho adresovat do její vaginy.
Так что если хотите послать мне письмо, шлите на адрес ее вагины.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Těmto zemím by se měly adresovat pobídky, aby své lesy udržovaly.
Эти страны нужно стимулировать к сохранению своих лесов.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyAutobusy, tramvaje a metro | Автобусы, трамваи и метроS těmito ruskými větami se neztratíte v hromadné dopravě kdekoliv, kde se mluví rusky.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...