adresovaný čeština

Příklady adresovaný rusky v příkladech

Jak přeložit adresovaný do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Komu byl ten kufr adresovaný?
На чьё имя был отправлен сундук?
Jeden dopis, frankovaný ale nezapečetěný, adresovaný vám.
Одно письмо с марками. незапечатанное, адресовано вам.
To je pěkný balíček. Lahvička s chloroformem, vatový polštářek a dopis adresovaný vám, pane Waverly.
Бутылочка хлороформа, кусок ваты, письмо, адресованное Вам, мистер Вэйверли.
Je to dopis adresovaný mému dědečkovi od tehdejšího ministra pro místní rozvoj, Ernesta Dallowaye. Později známý jako Lord Dalloway ze Sharples.
Это письмо моему дедушке прислал тогдашний министр коммунального строительства Эрнст Дэллоуэй, позднее -лорд Дэллоуэй из Шарплза.
Protože by nikdy, mon ami, nebylo možné zařídit, aby dopis adresovaný Scoland Yardu, zabloudil.
Потому что, друг мой, невозможно сделать так, чтобы письмо, адресованное в Скотланд-Ярд, заблудилось.
O rok později jsem z poštovní schránky. vybral dopis bez odesílatele adresovaný mně. 444 00:39:15,300 -- 00:39:19,800 Fotky z Polaroidu. Catherine v obchodě.
Год спустя, я подошел к почтовому ящику. взял почту, там было письмо адресованное мне, без обратного адреса.
Dopis doktora paní Blackové, adresovaný panu Drummondovi je nepřípustný.
Письмо доктора Пэйджа м-ру Драмонду неприемлемо.
Mám tu dopis adresovaný kdysi dávno paní Bixbyové z Bostonu.
У меня здесь письмо.. написанное давным-давно к миссис Биксби в Бостон.
Protože já tu mám dopis adresovaný jí.
Потому, что я получил письмо адресованное ей.
Adresovaný LaMottové?
Адресованного Ламотт?
Adresovaný mně?
Адресованное мне?
Dopis adresovaný mému bratrovi, koncept.
Она оставила черновик письма, адресованного брату.
Tenhle je adresovaný Tookie Špendlíková.
Это адресовано Прищепке Туки.
Je to adresovaný tobě.
Это адресовано тебе.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyOdkud jste? | Откуда вы?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým rusky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...