čeština | angličtina | němčina | ruština

aglomerace

Český výkladový slovník

Co znamená aglomerace?

aglomerace

odb. pokračování a rozšíření zástavby mimo původní hranice města či obce, někdy plynule přecházející do území obce sousedící

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje aglomerace?

aglomerace · podstatné jméno

+
++