aglomerace čeština

Překlad aglomerace spanělsky

Jak se spanělsky řekne aglomerace?

aglomerace čeština » spanělština

aglomeración

Aglomerace čeština » spanělština

Asentamiento

Příklady aglomerace spanělsky v příkladech

Jak přeložit aglomerace do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Velká aglomerace. Rychle se přibližuje.
Es una zona urbanizada. estamos cerca.
Je tam vyprahlá země, vysoké teploty, slabé srážky, hustá aglomerace v přirozeném prostředí a jižní vítr.
Hay condiciones de sequía ahí fuera, altas temperaturas. poca lluvia, alta densidad de casas en un habitat natural, el viento de Santa Ana.
Napadají aglomerace obyvatel.
Están atacando lugares poblados.
Takže jsem začala hledat otevřená místa, mimo velké aglomerace, kde by byla přeměna bezpečná.
Entonces, empecé buscando lugares abiertos lejos de grandes aglomeraciones dónde podría ser seguro transformarse.
Zničit protivníkovy zalidněné aglomerace velkými údery, všechny najednou, rychle.
Destruir los poblados del oponente. con ataques fuertes, todos a la vez, rápido.
Aglomerace Vegas má přes dva milióny.
En Las Vegas hay como 2 millones de personas.

Možná hledáte...