čeština | angličtina | němčina | ruština

ambit

Český výkladový slovník

Co znamená ambit?

ambit

archit. střecha lemovaná sloupořadím, tvořící chodbu na vnitřní straně církevní stavby

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje ambit?

ambit · podstatné jméno

+
++

Možná hledáte...