čeština | angličtina | němčina | ruština

ambice čeština

Význam Český výkladový slovník

Co znamená ambice?

ambice

snaha dosáhnout významného výsledku či postavení

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako ambice?

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje ambice?

ambice · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá ambice?

Jednoduché věty

Je to extrémní pesimista a nemá žádné ambice.

Citáty z filmových titulků

Nové naděje a nové ambice.
Tenkrát jsem měla ambice.
Kdybyste měla rozum, šla byste tam, kam patříte, a přestala si dělat ambice.
nakonec, asi o miliardu let později, se jistá ryba s většími ambicemi než ty ostatní dostala na pevninu a stala se prvním obojživelníkem.
Pak je tu ještě jedna možnost. Možná mají vyšší ambice.
Ty ale máš talent i ambice!
Ambice!
Znamená to soustředit touhu nebo ambice a obětovat tolik, kolik si nežádá žádná jiná profese.
Neukojitelné ambice. a talent.
Před třemi měsíci španělský král Karel IV, poslal diplomata, který varoval před politickými ambicemi.
Dáváte všechno do jediné velké ambice.
Jak ironické, že prostý učenec bez ambicí. přes slušnou míru odloučení, by měl, zčistajasna.. nalézt sebe sama obléhaného armádou tvorů božích. naprosto neochvějně odhodlaných být mu nápomocni.
Muž musí mít ambice.
A ambice, chce být zpěvačka.
Admirál Čeng Che a jeho obrovské lodě a grandiózní ambice jeho Císaře přinesli velmi málo pro Čínu.
A co Anglie, jejíž teritoriální ambice byly omezeny na Francii a její jeden velký ekonomický nápad byl prodávat vlnu Italům?
Jeho starostovské ambice nejsou tajemstvím.
Všechno byly jen ambice.
Někteří z vás mají ambice.
Osobní ambice musí jít stranou před velkou obětí pro naši zemi.
Ohrozil jste vaši loď a posádku na 31 dnů za účelem uspokojit vaše ambice obeplout zeměkouli.
Možná mají vyšší ambice.
Jeho nouze, jeho důvěra a moje ambice.
Také pohrdání lidstvem, neschopnost milovat a být milován. Neukojitelné ambice. a talent.
Kam se poděly velké ambice.
Moje ambice jsou mnohem vyšší.
Lidé jako Napoleon se nezastaví, dokud je nezničí vlastní ambice.
Co jsou proti tomu ambice?
Ta tvoje nenávist ambice.
Ano. mám v tomto směru jisté ambice.
Vlastně hodně velké ambice, ale zatím nic víc.
Ambice, naděje.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Přízrak jaderného Íránu straší Araby i Izraelce, ale hnacím motorem snah o okleštění jaderných ambicí Íránu jsou Spojené státy a Izrael.
Nedávno oznámil, že prezidentské ambice; prozatím se snaží stát se moskevským primátorem (což je v Rusku patrně druhý nejvýznamnější post).
Ještě důležitější je, že by Íránu vzalo schopnost spojovat všeobecné islámské a arabské otázky se svými vlastními hegemonickými ambicemi.
Putin mnohem větší ambice.
Pokud jde o ambice v oblasti měnové politiky, pak jsou světovým lídrem Spojené státy.
Neutralizovat domnělou hrozbu ze strany Chodorkovského znamenalo zbavit ho prostředků k dosažení jeho ambicí, a to prostřednictvím odstřižení jeho skupiny Menatep od budoucích peněžních toků Jukosu.
Nostalgie po Sovětském svazu však nesouvisí ani tak s komunismem jako spíše s tradičními velmocenskými ambicemi Ruska.
Sečteno a podtrženo: dosavadní viceprezident, který v prezidentských volbách prohraje v době takového rozkvětu ekonomiky, který dnes Amerika prožívá, by se měl okamžitě vzdát veškerých politických ambicí.
Neměla by se vylučovat ani možnost, že by Írán mohlo lákat vyztužit své regionální ambice dodávkami jaderného materiálu úkolovaným teroristickým uskupením.
Dokonce i ve vysoce prioritním obranném sektoru se promrhá nebo rozkrade zhruba třetina vládních výdajů - ani tento stav příliš nenapomáhá realizaci velmocenských ambicí Ruska.
Hamás je dnes všeobecně pokládán za skutečného reprezentanta palestinských národnostních ambicí a je odhodlaný sjednotit Palestince pod svou vlajkou.
Byl to on, kdo světu ukázal čisté dobrozdání, v něž Saddám doufal, když začal skrývat své atomové továrny a ambice.
Pro USA se v kontextu války proti teroru staly čím dál nepřijatelnějšími íránské jaderné ambice, nepřátelství vůči Izraeli a podpora extremistických skupin.
Ambice Číny na lepší měkkou sílu však stále čelí velkým překážkám.
-li se Srbsku letos v zimě vyhnout humanitární katastrofa, musí své mocenské ambice dát stranou všichni místní politici. Totiž jen tak bude země moci nastartovat proces obnovy.
Jsou koncipovány tak, že nekomplikují íránský jaderný program přímo, ale spíše zvyšují cenu, již íránští vůdci musí platit za uskutečňování svých jaderných ambicí.
Čím slabší je civilní vedení, tím silnější Čína sklon opustit prohlášení Teng Siao-pchinga tchao kuang jang chuej (skrýt ambice a zatáhnout drápy).
Neexistuje jiný způsob, jak vyvrátit dojem rozšířený v celém regionu, že USA mají imperiální ambice.
Za druhé je nutné přijímat ambice ostatních.

Možná hledáte...