čeština | angličtina | němčina | ruština

amplituda čeština

Význam Český výkladový slovník

Co znamená amplituda?

amplituda

fyz. maximální hodnota periodicky se měnící veličiny meteor. rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší teplotou  amplituda tlaku vzduchu

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako amplituda?

amplituda čeština » čeština

rozkmit výchylka rozkyv polární úhel odchylka délka kyvu

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje amplituda?

amplituda · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá amplituda?

Citáty z filmových titulků

Není možné je změřit. Protože amplituda oscilace roste.
Amplituda je mnohem vyšší.
Amplituda vibrací se zvyšuje.
Amplituda vzrůstá, kapitáne.
Jelikož u solitonu stále kolísá jak frekvence, tak amplituda, bude nesmírně obtížné vystihnout její přesný opak.
Proudový náraz částečně polarizován, amplituda modulována.
Amplituda 112 jansky.
Byla amplituda konstantní?
Aktivujte deflektor, maximální amplituda.
Ta amplituda šíleně kolísá.
Pouze tehdy, když jejich amplituda přesáhne jistou mez, je možné aktivovat silové pole Lambda generátoru.
Amplituda je mimo stupnici.
Na chvíli se změnila amplituda alfa vln, pravděpodobně jde o odezvu z implantátu v mozkové kůře.
Magnituda a amplituda pole vzrostly ve chvíli jejího přenosu.
Amplituda se vrátila.
Vlnová amplituda se zmenšuje a znatelně se zplošťuje.
Uh, latence a amplituda jsou normální.

Možná hledáte...