čeština | angličtina | němčina | ruština

ampule

Český výkladový slovník

Co znamená ampule?

ampule

malá, hermeticky zatavená skleněná válcovitá nádobka se sterilním roztokem, vhodným k injektování (vpravení do těla parenterálně)

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje ampule?

ampule · podstatné jméno

+
++

Možná hledáte...