čeština | angličtina | němčina | ruština

Český výkladový slovník

Co znamená anémie?

anémie

nedostatek hemoglobinu v krvi

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje anémie?

anémie · podstatné jméno

+
++