čeština | angličtina | němčina | ruština

anabáze čeština

Význam Český výkladový slovník

Co znamená anabáze?

anabáze

dlouhá, strastiplná cesta

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako anabáze?

anabáze čeština » čeština

vyjednávání komplikované putování

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje anabáze?

anabáze · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá anabáze?

Citáty z filmových titulků

Anabáze.
No, celá ta anabáze byla bezvýznamná.
Ta ponorková anabáze v 80 letech?

Možná hledáte...