čeština | angličtina | němčina | ruština

analýza

Český výkladový slovník

Co znamená analýza?

analýza

rozbor dané události nebo jevu z hlediska příčin a důsledků jejich jednotlivých prvků a taktéž jejich vstupů a výstupů, postup od abstraktního ke konkrétnímu chem. reakce, při níž dochází ke vzniku dvou nebo více produktů z jedné výchozí sloučeniny

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje analýza?

analýza · podstatné jméno

+
++

Možná hledáte...