čeština | angličtina | němčina | ruština

anketa

Český výkladový slovník

Co znamená anketa?

anketa

soubor otázek předložený více osobám pro zjištění jejich názorů

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje anketa?

anketa · podstatné jméno

+
++

Možná hledáte...