čeština | angličtina | němčina | ruština

Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje architektoničtější?

architektoničtější · přídavné jméno

+
++

Možná hledáte...