čeština | angličtina | němčina | ruština
MUŽSKÝ ROD architekt ŽENSKÝ ROD architektka

architekt čeština

Význam Český výkladový slovník

Co znamená architekt?

architekt

člověk tvořící plán realizace budovy

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako architekt?

architekt čeština » čeština

architektka stavitel strůjce budovatel

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje architekt?

architekt · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá architekt?

Jednoduché věty

Tom byl architekt.

Citáty z filmových titulků

Po našem telefonátu napadlo, zda-li to nebyla velká smělost. žádat, tak věhlasného architekta, jako jste vy. aby strávil víkend ve společnosti úplně neznámých lidí. Ani trochu.
Dílo skvělého architekta.
To byl sen tvého architekta.
Byli to matematici, architekti, stavitelé, ale příliš dlouho zůstali v džungli.
Jen tři byty. Náš, Kaufmanů nad námi a ten nahoře, co v něm bydlí ti dva bytoví architekti.
Bez psů a dětí, jen dva bytoví architekti.
Jsem architekt.
Dělal jste u architekta.
Víc péče ze strany otce a architekt jsem dnes .
Vy, předpokládám, jste hlavní architekt tohoto kompromisu.
A co architekt?
Nezapomínejte, že je to nejen papežův architekt, ale i jeho hlavní umělecký poradce.
Napravíš totiž neschopnost strýcových architektů.
Je to architekt s Alexandrie.
Venkovní architektura a florentské stavby: Franz Jaffe, královský dvorní architekt.
Přece jen ze bude architekt.
Tak tedy tento chlapík, Poelzig, je skvělý architekt.
Můj manžel je architekt.
jsem architekt.
Byl architekt.
Obávám se, že ani nebyl moc dobrý architekt.
Jako váš děkan vám musím říci, že z vás nikdy nebude architekt.
Nemusím ti říkat, že Guy Francon je nejlepší architekt v zemi.
Je ten architekt váš přítel?
Sám si říkal, že jsem největší architekt na světě.
Je architekt.
Vy jste ale architekt.
Kde je architekt?
Jste náš architekt.
Příští týden vám ukážeme, jak se balí architekt, jak klofnout ministerského předsedu, a jak pošpásovat s drůbežářem.
Jsem uznávaný architekt.
je i na dásních. - Je to architekt a matematik.
Budete stavět město a pan architekt bude stavět taková další sídliště?
Tak to vidíte, Jaka znáte, kolega Lech, oddělení komunikace, územní architekt, zemědělství, soudruh prokurátor.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Kdyby jen architekti amerických koncepcí poslouchali, mohli by získat představu o způsobu řešení finančních krizí od expertů, kteří je na vlastní kůži zažili a ve zdraví jimi prošli.
Jeho architekti si tento nedostatek plně uvědomovali, ale věřili, že potřeba vznikne, bude možné vytvořit politickou vůli k dalšímu kroku vpřed.
EU byla budována krok za krokem a její architekti věděli, že každý krok je sám o sobě nedostatečný a bude třeba podniknout další.
Architekti Ústavní smlouvy unie již od počátku nikdy vážně nepředpokládali, že jejich návrh přetrvá v podobě, v jaké ho sepsali.
Architekti evropské integrace - Monnet, Schuman, Adenauer, De Gasperi a další - pochopili, že těchto ideálů lze dosáhnout pouze kombinací a vzájemným provázáním praktických zájmů evropských zemí.
Ačkoliv svou roli při integraci Evropy sehrály všechny členské země, Francie bezpochyby nabídla nejvíce myšlenek a architektů.
Žiji v Polsku, které je dnes svobodné, a Miltona Friedmana považuji za jednoho z hlavních intelektuálních architektů naší svobody.
Jeden z hlavních architektů EU, francouzský diplomat a ekonom Jean Monnet, strávil velkou část druhé světové války ve Washingtonu jako vyjednavač za evropské spojence.
Mahmúd Abbás, Arafatův dlouholetý zástupce a architekt dohod z Osla, si rychle zajistil podporu Fatahu, stěžejního orgánu OOP.
V Polsku se mu říká podle architekta oněch reforem z počátku devadesátých let: Balczerowiczova politika.
Architekti eura si dobře uvědomovali, že nezbytným předpokladem stability nové měny je udržování zdravých veřejných financí v zúčastněných státech.
Místo toho šli architekti poválečné evropské demokracie cestou maximálního možného počtu pojistek a vyvažovacích mechanismů - a paradoxně i cestou posílení nevolených institucí v zájmu posílení liberální demokracie jako celku.
Dalším ideálním kandidátem do čela MMF je pan Alejandro Foxley, první ministr financí Chile po návratu země k demokracii v roce 1990 a jeden z architektů jejího mimořádného hospodářského úspěchu.
Jako hlavní architekt globalizace, která po celém světě probudila vědomí potřeby globálních veřejných statků, musí USA navzdory vyčerpanosti aktivovat všechny své tvůrčí zdroje.
Je zřejmé, že Číňané absolutně postrádali politický cit, když si vybrali architekta, jehož jméno je spojeno s tak temnými historickými konotacemi.
Samotné jméno Speer pravděpodobně nemělo pro činitele, kteří architekta vybrali, žádný význam.
V Berlíně zase panuje značný rozruch ohledně možného znesvěcení památníku obětem holocaustu, ačkoliv jeho autor, americký architekt Peter Eisenmann, zastává uvolněnější přístup k tomu, co se v souvislosti s jeho dílem řekne či udělá.
Harry Dexter White a John Maynard Keynes, architekti bretton-woodského systému, rozhodně nezamýšleli vytvořit systém, jehož nejdůležitějším cílem by byla maximalizace mezinárodních toků zboží a kapitálu.
Když v souvislosti s hledáním kandidáta do čela hlavní rozvojové banky světa poprvé padlo Wolfowitzovo jméno, představa, že hlavní architekt amerického selhání v Iráku být takto odměněn, se setkala s nevěřícností. Prezident George W.

Možná hledáte...