architekt čeština

Překlad architekt švédsky

Jak se švédsky řekne architekt?

architekt čeština » švédština

arkitekt byggmästare designer

Příklady architekt švédsky v příkladech

Jak přeložit architekt do švédštiny?

Citáty z filmových titulků

Jsem architekt. Stavím domy.
Jag är arkitekt.
Jsem architekt.
Nej, jag är arkitekt.
Vy, předpokládám, jste hlavní architekt tohoto kompromisu.
Jag misstänker att ni ligger bakom den här kompromissen.
Navrhuji, aby se nechal vyšetřit i váš architekt.
Jag föreslår att ni granskar er arkitekt också.
Před válkou jsem býval architekt a uměl jsem dost tesařiny, abych dostal odbornou práci.
Jag var arkitekt före kriget. och kunde tillräckligt om snickeri för att få arbeta med det.
Ptají se, proč tu není nejlepší architekt.
Will Gidding är illa bränd. Will Giddings brännd?
Architekt dosud nepřijel.
Arkitekten är inte här än, miss.
Ve špitále ležel nějakej německej architekt.
Det låg en tysk arkitekt på sjukan. Han ritade nåt åt turkarna.
Já jsem profesí architekt.
Jag är arkitekt till yrket.
Albert Speer v prvních letech říše Hitlerův osobní architekt. Nyní je ministr vyzbrojování a válečné produkce.
AlbertSpeervarursprungligen Hitlers personlige arkitekt men hade befordrats till rustnings - minister.
Jsem architekt.
Jag är arkitekt.
Ty jsi architekt?
Skulle du vara arkitekt?
Nevypadáš jako architekt.
Du utstrålar inte arkitektur.
Ty bys určitě architekt být mohl.
Du kan förstås vara arkitekt.

Možná hledáte...