Architekt němčina

architekt

Význam Architekt význam

Co v němčině znamená Architekt?

Architekt

architekt studierte Person, die sich beruflich mit der Architektur, also hauptsächlich dem Planen von Bauwerken jeglicher Art befasst (Berufsbild) Beim Bau eines Hauses in Deutschland ist immer ein Architekt beteiligt. übertragen: Person, die etwas veranlasst, verursacht
Doporučujeme...Patnáct vět německyPočasí | Das WetterNěmecké věty do větru i do deště.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Architekt překlad

Jak z němčiny přeložit Architekt?

Architekt němčina » čeština

architekt architektka stavitel

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Architekt?
Doporučujeme...Patnáct vět německyNemoc a zdraví | Krankheit und GesundheitPatnáct vět v němčině o zdraví, nemoci a uzdravování.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Architekt příklady

Jak se v němčině používá Architekt?

Citáty z filmových titulků

War ich unverschämt, einen schwer beschäftigten Architekt einfach übers Wochenende einzuladen?
Po našem telefonátu mě napadlo, zda-li to nebyla velká smělost. žádat, tak věhlasného architekta, jako jste vy. aby strávil víkend ve společnosti úplně neznámých lidí. Ani trochu.
Oh, Phaon, ein Architekt wie du, hätte den Olymp entwerfen können.
Phaone, ty jsi měl vytvořit plány k Olympu.
Ich bin Architekt.
Jsem architekt.
Hätte mein Vater sich um uns gekümmert, wäre ich jetzt Architekt.
Víc péče ze strany otce a architekt jsem dnes já.
Und der Architekt?
A co architekt?
Ihr? Als Architekt des türkischen Sultans?
Ty a stavitel tureckého sultána?
Seid Ihr jetzt auch noch Architekt?
Chcete tvrdit, že jste taky stavitel?
Bramante ist mein Architekt! Dafür zahle ich ihn.
Bramante je můj stavitel.
Wurdet Ihr als Architekt ausgebildet?
Vyučil ses architektuře?
Numerobis, ich ließ dich rufen, weil du der beste Architekt Alexandrias bist.
Tvé stavby se hroutí. Je to potěcha jen pro ty, kteří v nich nebydlí.
Architekt aus Alexandria.
Jsou krokodýlové k jídlu Asterixi?
Meister, der Architekt Pyradonis will Euch sprechen.
A co postavit Césarův palác společně? Když se to podaří rozdělíme si zlato rovným dílem.
Und es wurde hart gearbeitet, denn der Architekt musste die Frist einhalten. Sonst würde man ihn den Krokodilen vorwerfen.
A to úctyhodnou rychlostí, neboť jak jistě pamatujete, pokud architekt nedokončil svou práci včas byl předhozen krokodýlům.
Das muss der erste Architekt sein.
To bude náš první architekt.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Aufgrund des Erfolgs dieses Plans wurde sein Architekt, der ehemalige Wirtschaftsminister Fernando Henrique Cardoso, zwei Mal zum Präsidenten gewählt (1994 und 1998), wodurch auch die Sorge der Wähler im Hinblick auf die Preisstabilität zum Ausdruck kam.
Na vlně úspěchu byl tvůrce plánu, bývalý ministr hospodářství Fernando Henrique Cardoso, dvakrát zvolen prezidentem (v letech 1994 a 1998), což dalo jasně najevo obavu voličů o cenovou stabilitu.
Mahmud Abbas, Arafats langjähriger Stellvertreter und Architekt der Osloer Abkommen, sicherte sich schnell die Unterstützung der Fatah, der führenden Kraft innerhalb der PLO.
Mahmúd Abbás, Arafatův dlouholetý zástupce a architekt dohod z Osla, si rychle zajistil podporu Fatahu, stěžejního orgánu OOP.
In Polen wird dies die Politik von Balcerowicz genannt, nach dem Architekt unserer Reformen der frühen 1990er, Leszek Balcerowicz.
V Polsku se mu říká podle architekta oněch reforem z počátku devadesátých let: Balczerowiczova politika.
Vor seiner Zeit bei der Bank konnte Wolfowitz für sich in Anspruch nehmen, der Architekt des Irakkrieges gewesen zu sein, einem der wohl größten strategischen Debakel seit dem Einmarsch Napoleons in Russland.
Wolfowitzova proslulost se před nástupem do SB opírala o jeho úlohu strůjce irácké války, zřetelně jednoho z největších strategických debaklů od Napoleonova vpádu do Ruska.
Stattdessen wurde er durch seine Rolle als Architekt von Amerikas missglücktem Krieg im Irak bekannt.
Jeho proslulost pramenila spíše z jeho role architekta neúspěšné americké války v Iráku.
Doporučujeme...Patnáct vět německyHledáme práci | Arbeit suchenAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle německé věty.Naučit se 15vet.cz »

architekt čeština

Překlad Architekt německy

Jak se německy řekne Architekt?

Příklady Architekt německy v příkladech

Jak přeložit Architekt do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Jsem architekt.
Ich bin Architekt.
Víc péče ze strany otce a architekt jsem dnes já.
Hätte mein Vater sich um uns gekümmert, wäre ich jetzt Architekt.
Vy, předpokládám, jste hlavní architekt tohoto kompromisu.
Sie sind vermutlich der Hauptarchitekt dieses Kompromisses.
A co architekt?
Und der Architekt?
Nezapomínejte, že je to nejen papežův architekt, ale i jeho hlavní umělecký poradce.
Er ist nicht nur der Hofarchitekt des Papsts. sondern auch sein Berater, was die Künste angeht.
Je to architekt s Alexandrie.
Das ist ein Alexandriner!
Řekli mi, že její architekt Edifis je pouhý břídil.
Dabei hatte man mir berichtet, dass der Baumeister ein Stümper ist.
A to úctyhodnou rychlostí, neboť jak jistě pamatujete, pokud architekt nedokončil svou práci včas byl předhozen krokodýlům.
Und es wurde hart gearbeitet, denn der Architekt musste die Frist einhalten. Sonst würde man ihn den Krokodilen vorwerfen.
Jsem uznávaný architekt. Byl jsem polichocen nabídkou.
Ich fühlte mich geschmeichelt.
Příští týden vám ukážeme, jak se balí architekt, jak klofnout ministerského předsedu, a jak pošpásovat s drůbežářem.
Nächste Woche sehen Sie. wie man Architekten aufreißt, sich Premierminister angelt. und sich mit eingefleischten Tunten vergnügt.
To bude náš první architekt.
Das muss der erste Architekt sein.
Druhý architekt je pan Leavey od Wymise a Dibblea.
Der zweite Architekt ist Mr. Leavey von Wymis und Dibble.
Je tu jistý architekt, který má rád neobvyklou zábavu.
Der Körper des Mädchens wurde im Aufzug gefunden und das Mädchen, das es gefunden hat, wird ertränkt im selben Haus aufgefunden.
Potom je tu mrtvé tělo dívky, nalezené ve výtahu. A poté další dívka nalezena mrtvá ve stejné budově. Je zajímavé, že poslední, kdo tu dívku viděl živou, je jistý architekt, který shodou okolností má plány od budovy, takže to tam perfektně zná.
Interessant ist, dass der letzte, der sie gesehen hat, dieser Architekt ist, der alle Pläne von diesem Gebäude hat und sich perfekt verstecken könnte.
Doporučujeme...Patnáct vět německyDále! | Herein!Patnáct způsobů, jak německy někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Mahmúd Abbás, Arafatův dlouholetý zástupce a architekt dohod z Osla, si rychle zajistil podporu Fatahu, stěžejního orgánu OOP.
Mahmud Abbas, Arafats langjähriger Stellvertreter und Architekt der Osloer Abkommen, sicherte sich schnell die Unterstützung der Fatah, der führenden Kraft innerhalb der PLO.
Jako hlavní architekt globalizace, která po celém světě probudila vědomí potřeby globálních veřejných statků, musí USA navzdory vyčerpanosti aktivovat všechny své tvůrčí zdroje.
Als Hauptarchitekt der Globalisierung, der weltweit das Bewusstsein für den Bedarf an globalen öffentlichen Gütern geweckt hat, müssen die USA trotz ihrer Erschöpfung ihre kreativen Ressourcen mobilisieren.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyČas jít | Zeit zu gehenPatnáct způsobů, jak německy říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »