architektura klient-server čeština

Překlad architektura klient-server německy

Jak se německy řekne architektura klient-server?

architektura klient-server čeština » němčina

Client/Server-Modell Client/Server-Architektur
Doporučujeme...Patnáct vět německyNerozumím! | Ich verstehe nicht!Těchto patnáct vět vám v němčině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...