architektura klient-server čeština

Překlad architektura klient-server francouzsky

Jak se francouzsky řekne architektura klient-server?

architektura klient-server čeština » francouzština

environnement client/serveur architecture client/serveur

Možná hledáte...