architekt čeština

Překlad architekt francouzsky

Jak se francouzsky řekne architekt?

architekt čeština » francouzština

architecte

Příklady architekt francouzsky v příkladech

Jak přeložit architekt do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Přece jen ze mě bude architekt.
Je suis peut-être déjà architecte.
A Bob není recepční. Je architekt.
De toute façon, Bob n'est pas un employé, mais un architecte.
Tak tedy tento chlapík, Poelzig, je skvělý architekt.
Alors, ce Poelzig est un bon architecte?
Můj manžel je architekt.
Mon mari est architecte.
Jsem architekt. Tak se toho drž.
Et je suis architecte!
Totiž ne. Já jsem architekt.
Non, pas du tout.
Byl architekt.
Il était architecte.
Obávám se, že ani nebyl moc dobrý architekt.
Et il n'était pas bon architecte.
Jako váš děkan vám musím říci, že z vás nikdy nebude architekt.
Il est de mon devoir de vous dire que vous ne serez jamais architecte.
Jistě, před třiceti lety to byl skvělý architekt.
C'était un grand architecte il y a 30 ans.
Nemusím ti říkat, že Guy Francon je nejlepší architekt v zemi.
Tu n'ignores pas que Francon est l'architecte le plus en vue.
Myslím, že jste ten architekt, jakého potřebuji pro svůj zvláštní plán. Váš Roger Enright. P.
Je vous prie de bien vouloir prendre contact avec moi.
Je ten architekt váš přítel?
L'architecte est votre ami?
Sám si říkal, že jsem největší architekt na světě.
Vous disiez que j'étais un des plus grands architectes.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

V Berlíně zase panuje značný rozruch ohledně možného znesvěcení památníku obětem holocaustu, ačkoliv jeho autor, americký architekt Peter Eisenmann, zastává uvolněnější přístup k tomu, co se v souvislosti s jeho dílem řekne či udělá.
À Berlin, la profanation possible du Mémorial à l'Holocauste donne lieu à de grandes inquiétudes, bien que son auteur, l'architecte américain Peter Eisenmann, considère avec distance ce qui est dit et fait de sa création.
Mahmúd Abbás, Arafatův dlouholetý zástupce a architekt dohod z Osla, si rychle zajistil podporu Fatahu, stěžejního orgánu OOP.
Mahmoud Abbas, collaborateur de longue date de M. Arafat et architecte des Accords d'Oslo, s'est rapidement assuré le soutient du Fatah, la composante principale de l'OLP.
Když v souvislosti s hledáním kandidáta do čela hlavní rozvojové banky světa poprvé padlo Wolfowitzovo jméno, představa, že hlavní architekt amerického selhání v Iráku má být takto odměněn, se setkala s nevěřícností. Prezident George W.
Quand le nom de Wolfowitz a été mentionné pour la première fois comme candidat à la tête de la première banque de développement du monde, l'idée que l'architecte de l'échec américain en Irak serait ainsi récompensé a provoqué une certaine incrédulité.
Jako hlavní architekt globalizace, která po celém světě probudila vědomí potřeby globálních veřejných statků, musí USA navzdory vyčerpanosti aktivovat všechny své tvůrčí zdroje.
En tant que principal architecte de la mondialisation qui a suscité la prise de conscience planétaire de la nécessité de protéger les biens publics mondiaux, malgré leur lassitude, les USA doivent rassembler leurs forces créatrices.

Možná hledáte...