architekt čeština

Překlad architekt anglicky

Jak se anglicky řekne architekt?

architekt čeština » angličtina

architect building designer
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPaměť | MemoryJak anglicky mluvit o pamatování a zapomínání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady architekt anglicky v příkladech

Jak přeložit architekt do angličtiny?

Jednoduché věty

Tom byl architekt.
Tom was an architect.

Citáty z filmových titulků

Venkovní architektura a florentské stavby: Franz Jaffe, královský dvorní architekt.
The exterior design and the Florentine buildings were designed and directed by Royal Architect Franz Jaffe.
Přece jen ze mě bude architekt.
Say, I may be an architect yet.
Tak tedy tento chlapík, Poelzig, je skvělý architekt.
So this guy Poelzig is a great architect?
Můj manžel je architekt.
No, my husband's an architect.
Já jsem architekt.
I should say not. I'm the architect.
Byl architekt.
He was an architect.
Obávám se, že ani nebyl moc dobrý architekt.
I'm afraid he wasn't even a very good architect.
Jako váš děkan vám musím říci, že z vás nikdy nebude architekt.
It is my duty as your dean to say you will never become an architect.
Nemusím ti říkat, že Guy Francon je nejlepší architekt v zemi.
I don't have to tell you that Guy Francon is the leading architect.
Je ten architekt váš přítel?
Is the architect a friend of yours?
Sám si říkal, že jsem největší architekt na světě.
But you used to say I was the greatest architect living.
Jsem architekt.
I am an architect.
Jsem architekt.
An architect.
Víc péče ze strany otce a architekt jsem dnes já.
If Father had taken better care of us, I'd be an architect now.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyKočky a psi | Cats and dogsKdo si chce anglicky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

V Berlíně zase panuje značný rozruch ohledně možného znesvěcení památníku obětem holocaustu, ačkoliv jeho autor, americký architekt Peter Eisenmann, zastává uvolněnější přístup k tomu, co se v souvislosti s jeho dílem řekne či udělá.
In Berlin, there is much concern about the possible desecration of the Holocaust Memorial, although its author, the American architect Peter Eisenmann, takes a relaxed view of what is said and done about his creation.
Mahmúd Abbás, Arafatův dlouholetý zástupce a architekt dohod z Osla, si rychle zajistil podporu Fatahu, stěžejního orgánu OOP.
Mahmoud Abbas, Arafat's longtime deputy and the architect of the Oslo accords, quickly secured the backing of Fatah, the PLO's core body.
Když v souvislosti s hledáním kandidáta do čela hlavní rozvojové banky světa poprvé padlo Wolfowitzovo jméno, představa, že hlavní architekt amerického selhání v Iráku má být takto odměněn, se setkala s nevěřícností.
When Wolfowitz's name was first mentioned as a candidate to lead the world's premier development bank, the idea that the architect of America's failure in Iraq would be so rewarded was met by incredulity.
Jako hlavní architekt globalizace, která po celém světě probudila vědomí potřeby globálních veřejných statků, musí USA navzdory vyčerpanosti aktivovat všechny své tvůrčí zdroje.
As the main architect of globalization, which awakened awareness worldwide of the need for global public goods, the US must, even in its weariness, summon its creative resources.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDobrý den a na shledanou | Hello and good-byeTyhle věty potřebujete v angličtině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »