architektonický čeština

Překlad architektonický anglicky

Jak se anglicky řekne architektonický?

architektonický čeština » angličtina

architectural architectonic tectonic
Doporučujeme...Simply speaking pro pokročiléUčebnice angličtiny pro samouky metodou přímého mluveníKoupit booktook.cz »

Příklady architektonický anglicky v příkladech

Jak přeložit architektonický do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Mrakodrapy jsou největší architektonický vynález lidstva.
Skyscrapers, the greatest structural invention of man.
Architektonický skeč!
The Architects Sketch.
A pak ten jednoduchý architektonický styl.
And then there is the general architectural style.
Architektonický konfigurační systém zvládne víc, než to.
The architectural configuration system can do more than that.
Architektonický prvek církevních a vzdělávacích institucí na Zemi.
An architectural feature of ecclesiastical and educational establishments on Earth.
Nádhera architektonický objev desetiletí.
It's the architectural find of the decade. Oh, let's go.
Je to opravdu pěkný architektonický kousek.
It's a really fine Georgian piece.
Tohle je architektonický dům.
THIS IS AN ARCHITECTURAL HOUSE.
Dobře, částečně proto, že toto je architektonický klenot a zaslouží si být pamětihodností.
Well, partly because this building is an architectural gem and deserves to be landmarked.
Fotí se to pro Architektonický výběr, nemělo by to trvat dlouho.
We're just doing this thing for Architectural Digest. It shouldn't take very long.
Architektonický institut.
The Architectural Institute.
Architektonický zázrak.
An architectural wonder.
Botanická zahrada spojených států spadá pod architektonický dohled Capitolu.
The United States Botanic Garden falls under. the supervision of the Architect of the Capitol.
Budou se rozhodnou žít v co architektonický tvar by uspokojily jejich potřeby.
They will choose to live in whatever architectural shape would meet their needs.

Možná hledáte...

DoporučujemeKurzy angličtiny online pro samoukyKurzy angličtiny online pro samouky